iš lengvėlio

iš lengvėlio
iš lengvė̃lio adv. plg. iš lengvo: Iš tykėlio, iš lengvėlio stiklelį į dugną JD1054. Pjaunam sau iš lengvėlio Sld. Iš lengvė̃lio rašyk, kad nesuteptum! Slm. Žemė iš lengvėlio džiūsta ir pamažėlio šyla nuo saulės . Pati iš lengvėlio ir atsargiai pakėlė viršelio kraštą . Lapai iš lengvėlio šlamėjo .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • nuo lengvėlio — nuo lengvė̃lio adv. žr. nuo lengvo: Tuomet vienas įsidrąsinęs ir, pasiėmęs kūjį, nuo lengvėlio įėjo į kambarį MPs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • birzdėti — birzdėti, bìrzda, ėjo intr. 1. Ktk skubėti, nekantrauti, rūpintis: Nėr ko čia birzdėti, suspėsma iš lengvelio Krd. Ko tu taip bìrzdi, nueisi ir vėliau! Slk. | Kam tu tep bìrzdi, vis tiek tu su saule negyvensi! Dglš. 2. dejuoti: Anas bìrzda,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūzgenti — dūzgenti, ẽna, ẽno K, duzgenti 1. tr., intr. duzginti, belsti: Kas duzgena į duris? J. Duzgenę į sienas, paslėptų turtų ieškodami Pt. Ateina pri svirnelės, duzgẽna į langelį LB46. Grausmas duzgẽna iš lengvėlio Ds. Vėtra šniokšdama dūzgena… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iš tykėlio — iš tykė̃lio adv. tylutėliai, pamažu, palengva: Kuojos iš tykėlio plauko rš. Eik iš tykė̃lio, kad vaikas nenubust Ds. Iš tykė̃lio, iš tykė̃lio, kad neužgirstų Ds. Iš tykė̃lio sau ir nueisi, niekas gi nevaro Skdt. Sušerk jam iš tykė̃lio Ds.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraukti — I, Š, Rtr, KŽ; Lex47,49, SD1147, SD302, R30, MŽ40, Sut, M, LL193, L, ŠT16,17 1. tr. NdŽ velkant priartinti, privilkti artyn prie ko: Laivą pritraukti pri kranto N. | refl. tr.: Kol prisivobiji, prisitrauki su virvėm tą sienojį iš dumblyno Svn. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raibuoti — raibuoti, uoja, ãvo intr. J, DŽ, raĩbuoti, uoja, avo 1. M marguoti, raibti: Man akyse tik raĩbuoja, nieko nematau Skr. Raĩbuo[ja], raĩbuo[ja] akes, nebgaliu Šv. Ma[n] ant akių raibuo[ja] Trg. 2. ribuliuoti: Jūra iš lengvėlio raibavo Š.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaikštinėti — vaikštinėti, ėja, ėjo KBII196, K, Š, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, vai•kštinėti, ėja, ėjo Dk; SD24, D.Pošk, N, J, L, LL183 dem. vaikščioti: 1. Vaikštinėt tai reikia senam, – kraujas išsijudina Svn. Kad nevaikštinėtum [, tai neskaudėtų kojos], al kaipgi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”